Ігор Гапон
Живопис
Вступне слово Шмагало Р.Т.
Технічний редактор Прокіп І.С.
Художнє оформлення, макет Дармохвал О.І
Підготовка до друку Максимів М.М.
Дизайн, верстка, сканування, фотовивід та друк ЗАТ "Артсервіс"
 
м. Львів, вуя. Винниченка, 10 тел./факс: (032) 276 96 96 e-mail: box@artservice.net artservice.lviv.ne1

Ігор Гапон

Художник

Співець зникаючих світів

Ігор Гапон належить до рідкісної категорії митців, які обираючи творчу дорогу і способи образотворення, здатні незмінно іти в одному напрямку. Творча мета, поставлена таким митцем, з плином десятиліть переростає в життєву місію. Яка філософія утримує без розривів різні періоди творчості в обраному полі живописно-пластичних ідей і оспівуваних світів? Насамперед скажемо, що саме „світи" формують творчу мову і ліричне світовідчуття, непідвладні „актуальним" ідеям часу.

"Моє життя - постійний спротив" - каже Ігор Гапон. Спочатку шляху був спротив системі, що охрещувала його твори націоналістичними. Тепер це самозахист перед наступом чистої цивілізації і глобальної матеріальної культури. Вдивляючись у твори, можна подумати, що це класична для українських митців втеча у спокій рідного краєвиду і фольклору. Воістину це невичерпна криниця. Утім, для Ігоря Гапона це не тимчасові ковтки свіжого повітря. Він свідомо йде у добровільний полон народної автентики, занурюючись у гущу життя і нетеатралізованого побуту Карпат. В його улюбленій Криворівні він завжди свій серед своїх. Там хвилюються, коли митець не з'явився енний раз у час цвітіння садів чи осіннього золота. Горяни, як ніхто інший, знають, що секрет творчості «їхнього» художника у багатій гамі ліричних вражень, в духові живописної свободи, що дарують гори і народне світовідчуття. У карпатському циклі присутні пейзажі, інтер'єри столітніх хат, натюрморти, портрети гуцулів, монахів-схимників, дітей. Автор витримує головну аксіому успіху пленерного живопису: повітря і світло нерозривно пов'язані, предмети немовби занурені в повітряну масу. Сріблястий простір насиченого сонцем і вогкістю карпатського повітря огортає матерію, розсіює обриси. Гірський краєвид вибудовується інтонаціями рваних чи по-акварельному чистих мазків. Ритміка і місиво планів вічно мінливих гір дарують міріади відтінків. Це каскади від синьо-чорних і вічно порваних вітром хмар, проблисків світла в барвах бистрої ріки до жовтогарячої, пурпурної палітри осені. Немов би вимитий дощами колорит підкреслює суворість краси гір. Митця захоплює мінливий стан краєвиду. Звідси, як і в Гогена, імпресіоністичні варіації єдиного об'єкту. Для Ігора Гапона це мотив Гори, мотиви подвір'я, оборогу тощо у різні пори року чи доби. Зміни колористичної гами неповторні, і лише обриси ландшафту і предметів вказують, що об'єкт зображення той самий, вже вкотре оспіваний, майже сакрапізований митцем.

Приналежність до Львівської школи особливо відчутна в натюрмортах Ігоря Гапона. Він часто перекомпоновує у різних полотнах одні й ті ж предмети, а точніше, ідеї предметів. Його цікавить локальний колір, конструкція, ужиткова і найголовніше, духовна сутність старої речі. У світі свічників, глечиків, барилець, вишивок, музичних інструментів автор обігрує декоративні співвідношення об'єму і кольору, ритму і композиції,

укладаючи речі в єдину матерію площини. Ця характерна риса особливо прослідковується в натюрмортах з традиційними іконами на склі, чи з розписними кахлями. Вони стають тлом для натюрморту, втрачаючи при цьому звичний зміст тла, що „вирівнюється" з предметами. При цьому небожителі чи святі немовби сходять з ікон, громадяться в єдину площину з речами. Так мертва натура оживає, одухотворюється і стає своєрідною сценографією.

За іншими принципами Ігор Гапон працює над інтер'єрним циклом старих гуцульських хат, цих унікальних, щезаючих кораблів народної культури. Тут ніхто не приймає театральної пози перед живописцем. Але фігури тут не привід для кольорової плями, а головний знаковий компонент, причина і наслідок цілісного „космосу" столітньої хати. Згадаємо, що ні Гоген, Ван Гог, ані інші не перевтілилися у невідворотніх співців селянської чи аборигенної культури, якби не прагнули до цієї ролі. У більшій мірі це сталося з Ігорем Гапоном, який надав особистісних граней традиційному мотиву. Огорнуті ореолом розсіяно ковзаючого світла, постаті горян або зайняті повсякденною працею, або перебувають (лише на мить!) в статичному спокої. Пластика фігур зіткана доволі умовно, лінії приблизно вторують обрисам, обличчям. Жести, вихоплені кольорові, акценти одягового строю чи вишивок, такі ж органічні, як і світ численних хатніх предметів. Цей розкиданий світ речей, без надуманої музейної рафінованості та етнографізму, вносить у полотна Гапона свій самобутній лад. Світ людини виступає злагоджено динамічно, але із відтінком ностальгії. Столітні хати відходять разом з останніми господарями. Сила ідеї, а не формотворчих засобів, творить загальний стрій карпатського циклу, нехтуючи стилістичними умовностями „ізмів".

Рівно ж це стосується великого циклу пейзажів старого Львова. В обрисах архітектури митця хвилюють як ефекти вечірнього (нічного) освітлення хрестоматійних пам'яток так і вимитий дощами колір старого подвір'я.

Акцент на образах далеко не позірних, а на глибокоінтимній сутності єства прослідковується і в портретах. Типажі, обрані Ігорем Гапоном, остаточно засвідчують його домінуючий стан душі, що тяжіє до світопереживання, до народної філософії добра як найважливішого критерію художньої творчості.

В основі емоційного образотворення митця лежить максимально наближена до природи етномистецька традиція. Образи Людини і простору виступають тут метафоричним символом швидкоплинності буття. Митець дарує нам візію Світу, що минає, але й оновлюється у круговерті барв.

Шмагало Ростислав Тарасович, доктор мистецтвознавства, професор

Роботи 2011 року

Фото Ігоря Гапона

Ігор Гапон народився 28 листопада 1960 року у Львові. Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І.Труша (1980) та Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва (1985). Навчався у Т.Драгана, П.Марковича, С.Коробчака. Працює в царині станкового малярства та іконопису. Учасник багатьох виставок в Україні та закордоном. Його твори є в музейних та приватних колекціях України, США, Канади, Німеччини, Англії та Франції.